Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2021 – 2022

– 7h30 ngày 26/03/2022. Liên đội Trường Tiểu học Phú Ninh 2 vừa tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2021 – 2022.

z3296112385053_b5f7f3d9c1d4d87ddfb2d3da8c2c3202

– Đến dự Đại hội Liên đội có Thầy Mai Thanh Tiếng phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy Châu Tùng Sèn giáo viên Tổng phụ trách đội cùng các thầy cô chủ nhiệm các chi đội và 30 em đội viên xuất sắc đại diện cho các bạn học sinh trong trường.

– Đại hội đã báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 Liên đội đạt được nhiều kết quả cao trong năm học. Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và đưa ra  phương hướng công tác đội năm học 2021 – 2022 Liên đội sẽ tổ chức và thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích cho trẻ em, giáo dục kỹ năng sống về bạo lực học đường, câu lạc bộ kỹ năng đội viên…

– Liên đội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, lòng ghép giáo dục kỹ năng sổng, lòng ghép hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

z3296111044998_30f284cfcb7733d7ce894592176ad2d9

– Đại hội đã tiến hành bầu ra BCHLĐ nhiệm kỳ 2021 – 2022 với 11 bạn đội viên tiêu biểu. Em Nguyễn Thúy Vy chi đội 4/2 đắt cử làm Liên Đội Trưởng, em  Lê Phước Tài chi đội 4/2 làm Liên Đội Phó, em Dương Thị Minh Anh chi đội 4/1 làm Liên Đội Phó.

z3296109357329_1288bbf6b9beccf9d63a16f83a69d037

Ban chỉ huy Lên đội Nhiệm kỳ 2021 – 2022

                                                                                                             Người viết

                                                                                                       Châu Tùng Sèn