Trường tiểu học Phú Ninh B chính thức được thành lập theo Quyết định số 1876/QĐ-TC của Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Đồng Tháp, vào ngày 04 tháng 9 năm 1991, được tách ra từ trường PT cấp I Phú Ninh

PB210071

         – Trường Tiểu Học Phú Ninh B gồm có 3 điểm trường. Điểm trường chính (điểm A) ở toàn thể Ấp I thuộc xã Phú Ninh, nằm ven trục Quốc lộ 30, có diện tích 4.719m2. Đời sống nhân dân phần lớn là nghề nông, còn một số hộ sống bằng nghề làm thuê. Điểm trường B ở Ấp III thuộc xã Phú Ninh, nằm trục lộ 844 hướng về Tam Nông cách Kênh cụt 500m, có diện tích là 1.000m2. Từ Điểm trường chính vào tới đây khoảng 4,5km, phải qua khỏi địa bàn xã An Long. Điểm trường C ở Ấp III thuộc xã Phú Ninh, từ Kênh cụt đi hướng về xã An Phong – Thanh Bình, nằm trên tuyến dân cư 2/9. Có diện tích là 2.700m2. Từ Điểm trường chính vào đến Điểm trường B và Điểm trường C này khoảng 5km. Hai điểm trường này, đời sống của bà con nhân dân chủ yếu bằng nghề làm thuê, làm mướn để tìm “miếng ăn, cái mặc” hàng ngày.

PB210089

Đường đến các điểm phụ này đã được đường nhựa hóa nông thôn đã giúp cho giáo viên và học sinh đến trường được dễ dàng hơn.

Trường được công nhận chuẩn PCGDTH – ĐĐT năm 1997. Cán bộ phụ trách công tác PCGDTH – ĐĐT toàn xã do trường quản lý.

Tất cả các phòng học của trường đều là phòng cấp 4. Do không có phòng chức năng nên trường lấy tạm phòng học làm: Một văn phòng, một phòng thư viện và một phòng truyền thống đội và 11 phòng thực cho cả 3 điểm trường.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường có tổng số 26 người trong đó 01 hiệu trưởng, 01 hiệu phó; trường có 03 tổ chuyên môn, 01 văn phòng. Có 24/26 cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn trình độ đào tạo. Trường có 16 lớp với 312 học sinh, bình quân có 20 học sinh/lớp

Công tác quản lý giáo dục, trường luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh và công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên. Thể hiện qua kết quả hàng năm học tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 98 %. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỉ lệ 100%.

PB220092

Diện mạo cũng như thành tích của nhà trường đã từng bước đổi thay theo năm tháng. Trong những năm qua, cùng với việc phát triển về cơ sở vật chất, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm tốt công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức của phụ huynh và xã hội về công tác giáo dục trên địa bàn khó khăn như: Điểm trường B ở Ấp 3 và ấp Ninh Thuận xã Phú Ninh; Điểm trường C ở ấp 3 xã Phú Ninh.

Nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đã tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực” và đã đạt thành tích khá tốt trong việc xây dựng “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”

         – Bên cạnh hoạt động dạy – học, nhà trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm bổ trợ kiến thức có tác dụng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, TDTT,… để thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và lịch sử của quê hương đất nước.

         – Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục: Kết quả công tác bồi dưỡng đội ngũ: Giáo viên đạt chuẩn đào tạo trở lên: 100%, trong đó trên chuẩn 22/24 ; đạt tỉ lệ 91,6%.

PB220107

Trải qua 26 năm xây dựng và trưởng thành, một chặng đường đầy gian nan nhưng cũng đầy tự hào của các thế hệ thầy và trò nhà trường. Tuy trước mắt còn nhiều khó khăn thử thách, cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của chính quyền các cấp mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo, song chúng ta tin tưởng rằng Trường Tiểu học Phú Ninh B sẽ ngày càng phát triển đi lên, góp phần quan trọng vào việc giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương nhằm thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.